Aktuality

Nazapomeňte na Kotlíkové dotace, jsou v plném proudu, už v 10 krajích je možné podat si žádost. Ministerstvo životního prostředí zodpovědělo 15 nejčastějších dotazů k těmto datacím. Přečtěte si je!

Ministerstvo životního prostředí získalo na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun. Budou vyhlášeny 3 výzvy pro kraje vždy po dvou letech, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlásí výzvy pro občany.

Příjem žádostí odstartoval už v 10 krajích.

Pokud se chcete dozvědět více, zde najdete zodpovězených 15 nejčastějších dotazů k těmto dotacím.

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/kotlikova-revoluce-v-plnem-proudu-15-nejcastejsich-dotazu-na-ministerstvo-zivotniho-prostredi

28.1.2016 tisková zpráva

Příjem žádostí odstartoval už v 10 krajích a ve všech je o dotace obrovský zájem.

Na protipovodňové projekty půjde 1,65 miliardy z OPŽP 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlasili dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Výzvy se zaměřují na protipovodňové projekty. Pro žadatele je připravena celková dotace z EU prostředků ve výši 1,65 miliard korun.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. března do 31. května letošního roku.

34. výzva OPŽP - vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

35. výzva OPŽP - varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plányVyužijte dotace na Energetické úspory

Cílem je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Typy podporovaných aktivit a projektů

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.